No3831模特戴渃欣私房缕空魅惑黑色服饰秀完美身材露傲人豪乳诱惑写真51P戴渃欣秀人网

No3831模特戴渃欣私房缕空魅惑黑色服饰秀完美身材露傲人豪乳诱惑写真51P戴渃欣秀人网

何谓三十二日长骨添精神?一小儿伤食作泻发热,服寒凉药,热甚作呕,此胃经虚热也,先用四君子、升麻而呕止,又一小儿乳哺失节,泄泻腹痛,自用药下之,反加痰搐。

后不守戒,仍作,用大黄等药,前症益甚,更滞颐弄舌手足冷。 栀子仁汤治阳毒壮热,百节疼痛,下后热不退者。

一小儿胸腹膨胀,发热顿闷,脉纹如环珠,以手按腹即哭,此属脾胃虚而饮食停滞也,先用保和丸一服,前症如失,更加烦渴,按其腹而不哭,此宿食去而脾胃复伤也,用五味异功散加柴胡治之顿瘳。脾气伤而未复,不思饮食者,用六君子汤;所伤生冷之物及喜热者,并加木香、干姜。

清便自调,肢冷嗜卧者,益黄散。一小儿夜间发热腹胀。

申酉戌时身热微搐而喘,目微斜,睡露睛,手足冷,大便淡黄水,此肺旺也。气脱甚太乙保生丹治慢惊尚有阳症者。

 四物汤治血虚发热烦躁,或晡热作渴,头目不清,若因脾虚不能生血者,用四君子汤。三辛散治脑角骨大,囟门不合。

Leave a Reply